El-tjek og eftersyn af dine installationer

Har du købt hus eller trænger dit hus bare til en gennemgang af installationerne? Så er det en god idé at få et el-tjek. Hos HH Installation tilbyder vi både El-eftersyn og El-syn, så du er sikker på, at installationerne i dit hjem lever op til de strenge sikkerhedskrav. Vi udfører både tjek på inden- og udendørs installationer samt erhverv og privat. Med base i Slagelse, Skælskør og Kalundborg dækker vi Sjælland og Fyn.

HH Installation tilbyder

Professionelt el-eftersyn


Vi tilbyder udførsel af el-eftersyn ifm. køb og salg af boliger jf. sikkerhedsstyrelsens retningslinier. El-eftersyn er en del af Forbrugerbeskyttelsesloven, som bl.a. har til formål at beskytte forbrugere ved erhvervelse af fast ejendom.

En ejendom er omfattet af huseftersynsordningen, når den hovedsageligt er bestemt til beboelse for køberen, eller anvendes til beboelse for sælgeren. Hvis en ejendom består af en blanding af bolig og erhverv, vil man normalt kunne gå ud fra, at boligen er omfattet af ordningen, hvis boligarealet udgør mere end halvdelen af det samlede bygningsareal. Det afhænger dog af en konkret vurdering.

Hvis der er tvivl, om huset er omfattet af huseftersynsordningen eller ej, skal det afklares før der handles. Det vil være en medvirkende ejendomsformidler eller advokat kunne rådgive omkring.


El-syn og El-tjek

Vi tilbyder El-syn / el-tjek af alle typer installationer. El-tjek er et visuelt eftersyn med et vist omfang af stikprøvekontroller af installationen, eftersynet udføres jf. Sikkerhedsstyrelsens retningslinier. Eftersynet tilpasses efter dine behov ud fra vores rådgivning og vejledning, og kan anvendes i både erhvervs- og private installationer.

Ved et el-tjek gennemfører vi en visuel gennemgang og adskiller stikprøvevis din installation, dette giver et godt billede af tilstanden på dine elinstallationer. Eftersynet kan/vil medvirke til at minimerer eventuelle brandfare ved ulovlige og farlige installationer. Selv om din installation hverken er ulovlig eller farlig kan den godt være slidt og have behov for vedligehold. Efter et tjek gennemgår vi sammen med dig de eventuelt fundene fejl og sammen prioriterer udbedringerne af de fundene fejl.

Udbedring af fejl og mangler ved eftersyn

Det er ejeren/brugeren der har ansvaret for en el-installations tilstand og vedligeholdelse, derfor vil det til enhver tid være op til dig hvilke fejl og mangler, der eventuelt skal udbedres ifm. en hver form for eftersyn.